Logo ČESMAD BOHEMIA
Řidičova knihovna

Školení řidičů

Profesní průkazV roce 2008 došlo k významné změně v zákonu 247/2000 Sb., který pro profesionální řidiče předepisuje povinné každoroční školení. Všichni řidiči, kteří již mají nový profesní průkaz formátu plastikové kartičky, musí během následujících pěti let od vydání průkazu absolvovat každý rok jednodenní školení. Na základě potvrzení o absolvování těchto školení pak bude řidiči vydán nový profesní průkaz, opět na pět let.

Na rozdíl od dříve povinného dvoudenního školení je nově toto školení jednodenní a není zakončeno testem. Nově je také možno školení zaměřit na mnohem více témat, než tomu bylo v minulosti.

Aby si každá firma a každý řidič mohl vybrat téma, které je nejvíce zajímá, nabízíme pro tato jednodenní školení různá témata. V každém roce je tedy možné vybrat si školení na jiné téma podle toho, zda je pro firmu či řidiče důležité např. snižovat spotřebu nafty, předcházet haváriím, vyhnout se pokutám za špatné upevnění nákladu, seznámit se s ovládáním digitálního tachografu, osvěžit si dopravní předpisy, zorientovat se v pracovních režimech apod.

Každé z témat přednáší skutečný odborník, který dokáže zodpovědět i dotazy od řidičů a uvést praktické příklady. Pro každé téma je zpracována praktická, srozumitelná příručka do Řidičovy knihovny, kterou řidič obdrží zdarma.